mediation, negotiation, coaching, mediation, negotiation, coaching, mediation, negotiation,  coaching
mediation, negotiation, coaching, mediation, negotiation, coaching, mediation, negotiation,  coaching
mediation, negotiation, coaching, mediation, negotiation, coaching, mediation, negotiation,  coaching
mediation, negotiation, coaching, mediation, negotiation, coaching, mediation, negotiation,  coaching

               PUBLICATIONS    


  Date Title Place
2009    Mediation in Poland- role of a mediator depending on the type of mediation, especially in collective disputes" (polish version) Biblioteka Prac Doktorantów, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Collegium Civitas, Warszawa 2009
2008.10    Litigios colectivos de trabajo en Polonia y metodos para resorverlos (Spain version) Colegio Oficial de Psicologos de Catalunya
2008.07    Spory zbiorowe pracy w Polsce i metody ich rozwiązywania (Polish version)
2008.07    Litigios colectivos de trabajo en Polonia y los métodos para resolverlos (Spanish version)
2008.07    Tarifstreitigkeiten in Polen und Lösungmethoden (German version)
2008.02    Konsultacje społeczne chronią przed blokowaniem inwestycji (polish version) gazeta samorządu i administracji
2008.04    Turnaround management, czyli ster prawo na burt! (polish version) www.biznespolska.pl
2008.02    Rozwiązywanie konfliktów w umowach FIDIC część 2 (polish version) gazeta samorządu i administracji
2008.03    Rozwiązywanie konfliktów w umowach FIDIC część 1 (polish version) gazeta samorządu i administracji
2008.03    Jak uniknąć wokandy sądowej? (polish version) www.biznespolska.pl
2008.02    Jak spór przekształcić w mediację (polish version) gazeta samorządu i administracji
2008.02    Możliwość prowadzenia mediacji przesądowej warto przewidzieć w umowie (polish version) gazeta samorządu i administracji
2008.01    Nie taka znów bezduszna maszyna (polish version) www.biznespolska.pl
2007.12    Razem na dno? (polish version) www.biznespolska.pl
2007.12    Sztuka negocjacji (polish version) www.decydent.pl
2007.11.12    Imperium kontratakuje, czyli jak uniknąć bolesnych starć z klientem (polish version) Biznes Warszawski
2007.10.15-28    A Polish divorce (polish version)(pdf 336 KB) Biznes Warszawski Vol.19
2007.08.22 Expert's assistance (polish version) www.kariera.com.pl
2007.08.20 Efficient communication (polish version) www.kariera.com.pl
2007.05 Mediation In Poland www.mediate.com
2007.04 Poland: Meet Your Next-Door Neighbor www.mediate.com

 mediation, negotiation, coaching, mediacje mediation, negotiation, coaching, mediacje mediacje,
Copyright © HouseofMediation
Design & Hosting Sebipol.